Đã đăng trongThủ thuật Web

Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript

Xóa JavaScript chặn hiển thị và Giảm bớt JavaScript là hai phương pháp tối ưu hóa để tăng tốc trang web, đây cũng là hai yếu tố quan trọng trong Google Pagespeed. Xóa JavaScript chặn hiển thị Tạo thẻ script bằng JavaScript Giảm bớt JavaScript Xóa JavaScript chặn hiển thị Trước khi trình duyệt có […]

Đã đăng trongThủ thuật Web

Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên

Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên của PageSpeed Insights giúp trang web của bạn tải nhanh hơn và tốt cho SEO. Điều này là tất nhiên, nội dung của trang web sẽ không được tiếp tục tải cho tới khi các tập tin JavaScript và CSS được tải […]