Đã đăng trongHệ điều hành

Khởi động vào chế độ UEFI từ chế độ Legacy BIOS qua Clover

Mặc dù máy tính của bạn không hỗ trợ UEFI, hoặc bạn đang ở chế độ Legacy nhưng bạn vẫn có thể khởi động trực tiếp vào chế độ UEFI qua Clover. Trong trường hợp nào đó mà bạn cần khởi động máy tính ở chế độ UEFI. Hoặc là thử nghiệm các hệ điều […]