Đã đăng trongWeb Server

Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP và MySQL trên Windows

Nginx là webserver được sử dụng rộng rãi bởi các tính năng tuyệt vời của nó. Bạn có thể cài đặt Nginx, PHP và MySQL trên Windows để trải nghiệm. Nếu như bạn đã chạy webserver ở localhost trên máy tính để thử nghiệm các trang web trên Windows, chắc hẳn bạn đã sử dụng […]