Đã đăng trongHệ điều hành

Khắc phục lỗi A required CD/DVD drive device driver is missing khi cài Win

Lỗi “A required CD/DVD drive device driver is missing” là một lỗi thường gặp khi cài Windows 7 bằng USB. Và cách khắc phục lỗi này cũng rất dễ dàng. Triệu chứng Khi bạn cố gắng để cài đặt Windows trên một máy tính bằng USB hoặc DVD, bạn nhận được một trong các thông […]