Đã đăng trongHệ điều hành, Phần mềm

Cài đặt IBus-Unikey để gõ tiếng Việt trên Ubuntu

IBus-Unikey là bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu tương tự như Unikey của Windows. IBus-Unikey hỗ trợ gõ kiểu Telex, VNI, STelex2 và nhiều tùy chọn khác. Hệ điều hành Ubuntu đang dần phổ biến trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Ubuntu có hỗ trợ tiếng Việt và tất nhiên là không thể […]