Đã đăng trongHệ điều hành

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 trên VirtualBox từ file ISO

Bạn có thể trải nghiệm CentOS bằng cách cài đặt CentOS trên VirtualBox từ file ISO. Sau đó bạn có thể cài đặt CentOS từ USB nếu như bạn yêu thích nó. Hệ điều hành CentOS là một bản phân phối Linux được cung cấp miễn phí để phục vụ cho các máy chủ. CentOS được […]