Đã đăng trongThủ thuật Web

Nên sử dụng tên miền ưa thích có WWW hay không WWW?

Nên sử dụng tên miền ưa thích có www hay không www? Đây là vấn đề liên quan tới xếp hạng SEO và các vấn đề như cookie, subdomain mà bạn nên biết. Khi bạn thêm một tên miền vào Google Search Console (Google Webmaster Tools) thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được một thông báo […]