Đã đăng trongHệ điều hành

Cài đặt Fcitx-Unikey để gõ tiếng Việt trên Ubuntu

Fcitx-Unikey và IBus-Unikey là hai bộ gõ tiếng Việt trên Ubuntu, Linux Mint. Bạn có thể cài đặt Fcitx-Unikey chỉ với vài dòng lệnh. Có các ưu và nhược điểm giữa hai bộ gõ Fcitx-Unikey và IBus-Unikey, bạn nên thử cả hai để chọn một bộ gõ tiếng Việt phù hợp. Cài đặt Fcitx-Unikey Cấu hình Cài đặt Fcitx-Unikey […]