Đã đăng trongThủ thuật Web

DMCA là gì? Google xử lý các website dính DMCA như thế nào?

DMCA là gì? DMCA (Digital Millennium Copyright Act) là Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ. Vậy Google xử lý các website dính DMCA như thế nào? Trong bài viết này, mình xin được chia sẻ một số thông tin mà mình được biết xung quanh vấn đề này. […]