Đã đăng trongHệ điều hành

Hướng dẫn cài đặt Google Chrome cho Ubuntu

Google Chrome không có sẵn trong Ubuntu Software Center. Nhưng bạn hoàn toàn có thể cài đặt Google Chrome cho Ubuntu 18.04 với phiên bản mới nhất. Trình duyệt Google Chrome được phát hành cho hầu hết các hệ điều hành Linux như Debian/Ubuntu và Fedora/openSUSE. Google Chrome trên Ubuntu cũng được tích hợp sẵn Flash […]