Đã đăng trongThủ thuật Web

Sử dụng CDN free CloudFlare cho WordPress qua subdomain

Sử dụng CDN free CloudFlare cho WordPress và website sẽ giúp tăng tốc website của bạn và tiết kiệm được chi phí cho máy chủ web đáng kể. Giới thiệu Đăng ký dịch vụ DNS free cho domain tại CloudFlare Thêm subdomain vào DNS trên CloudFlare và Hosting/VPS Sử dụng CDN free cho WordPress qua […]