Đã đăng trongHệ điều hành

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu trên máy ảo VirtualBox

Cài đặt Ubuntu trên máy ảo VirtualBox là cách tốt nhất để trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu mà không cần cài đặt Ubuntu song song với Windows 7, 8, 10. Hệ điều hành Ubuntu là một bản phân phối Linux được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể trải nghiệm Ubuntu bằng cách cài đặt Ubuntu […]