Đã đăng trongThủ thuật Web

Hướng dẫn cài SSL free của Cloudflare cho website WordPress

Sử dụng SSL cho website sẽ mang lại nhiều lợi ích như bảo mật, cải thiện xếp hạng SEO. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài SSL free của Cloudflare cho website WordPress. Giới thiệu Cài SSL free của Cloudflare SSL cho subdomain Chuyển hướng HTTP sang HTTPS HTTP Strict Transport Security (HSTS) Giới thiệu […]