Đã đăng trongWeb Server

Cách cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu, CentOS và Windows

phpMyAdmin là một mã nguồn mở dùng để quản lý MySQL thông qua một trình duyệt web. Bạn có thể dễ dàng cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu, CentOS và Windows. Nếu bạn đã hoặc đang sử dụng cPanel thì phpMyAdmin đã quá quen thuộc với bạn. phpMyAdmin có thể dùng để tạo, chỉnh sửa hoặc xóa database, […]