Đã đăng trongHệ điều hành

Cài đặt VirtualBox Guest Additions cho Ubuntu và Windows 7,8,10

Cài đặt VirtualBox Guest Additions sẽ thêm các tính năng bổ sung cho máy ảo Ubuntu và Windows như copy paste, full màn hình, share folder trong VirtualBox. Guest Additions được cung cấp để cài đặt bên trong các máy ảo sau khi hệ điều hành khách đã được cài đặt. Gói cài đặt này […]