Đã đăng trongWeb Server

Cài đặt Apache, PHP-FPM FastCGI và MariaDB trên Ubuntu

Cài đặt Apache sử dụng PHP-FPM FastCGI thay thế cho mod_php và MariaDB thay thế cho MySQL giúp tăng hiệu suất cho máy chủ một cách đáng kể. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để cài đặt Apache, PHP-FPM và MariaDB trên Ubuntu. Có lẽ đối với người dùng Nginx, PHP-FPM đã quá […]