Đã đăng trongHệ điều hành

AIO Boot đã hỗ trợ cài đặt Grub4Dos làm bộ nạp khởi động mặc định

Grub4Dos là một bộ nạp khởi động phổ biến. Nó cũng tương thích phần cứng cao hơn so với Grub2. AIO Boot đã hỗ trợ cài đặt Grub4Dos thay thế Grub2. Giới thiệu Grub2 và Grub4Dos Cài đặt Grub4Dos Giới thiệu Từ lúc AIO Boot phát hành phiên bản đầu tiên cho đến nay, nó luôn sử […]