Trang chủ » Web Server » Cài đặt MariaDB trên CentOS/Ubuntu/Windows thay thế MySQL

Cài đặt MariaDB trên CentOS/Ubuntu/Windows thay thế MySQL

MariaDB là một phần mềm quản lý dữ liệu mã nguồn mở, được phát triển rẻ nhánh từ MySQL. MariaDB có sẵn để cài đặt trên Linux CentOS, Ubuntu và Windows… MariaDB được phát triển nhằm thay thế MySQL, vì thế nó tương thích và cho một hiệu suất cao hơn so với MySQL.

Cài đặt MariaDB trên CentOS/Ubuntu/Windows thay thế MySQLMySQL sau khi được bán cho Oracle, nó đã thương mại hóa và giới hạn tính năng của các phiên bản miễn phí. Điều này dẫn đến MySQL có một rẻ nhánh mới đó là MariaDB. Với tính tương thích cao của MariaDB, bạn hoàn toàn có thể chuyển qua sử dụng MariaDB từ MySQL một cách dễ dàng.

MariaDB có sẵn trên hầu hết các hệ điều hành. Bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Linux CentOS, Ubuntu, Windows và Mac OS…

Cài đặt MariaDB trên Linux (CentOS, Ubuntu…)

Đối với Linux, MariaDB cung cấp các kho lưu trữ trên hầu hết các bản phân phối của Linux. Điều này giúp các bạn có thể dễ dàng cài đặt, nâng cấp và cập nhật các bản vá lỗi.

 1. Đi đến MariaDB Repositories.
 2. Ở phần “Choose a Distro” bạn chọn hệ điều hành đang sử dụng.
 3. Chọn phiên bản của hệ điều hành ở “Choose a Release”.
 4. Chọn phiên bản MariaDB bạn muốn cài đặt ở “Choose a Version”.

Cài đặt, tối ưu và bảo mật MariaDB trên CentOS 6/7

Ở đây mình cài trên CentOS 6.5 64bit

 • Tạo một tập tin /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
  $ sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
 • Dán đoạn code được cung cấp ở bước trên

  # MariaDB 10.0 CentOS repository list – created 2015-04-28 02:51 UTC
  # http://mariadb.org/mariadb/repositories/
  [mariadb]
  name = MariaDB
  baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos6-amd64
  gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
  gpgcheck=1

 • Lưu tập tin và cài đặt MariaDB-server
  $ sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

MariaDB được cấu hình và tối ưu hóa cho bộ nhớ máy chủ bạn đang sử dụng. (my-small.cnf dành cho RAM 64MB trở xuống. my-medium.cnf cho 128MB còn lại. my-large.cnf cho 512MB hoặc my-huge.cnf cho 1Gb RAM)

 • Backup tập tin my.cnf
  $ mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak
 • Lựa chọn tập tin cho phù hợp với bộ nhớ máy chủ của bạn (thay thế my-medium.cnf đối với máy chủ của bạn)
  $ cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
 • Khởi động MariaDB trên CentOS 6:
  $ sudo service mysql start

  Đối với CentOS 7:

  $ sudo systemctl start mariadb
 • Thiết lập MariaDB tự động chạy khi khởi động hệ thống CentOS 6:
  $ sudo chkconfig --level 235 mysql on

  Đối với CentOS 7:

  $ sudo systemctl enable mariadb

Mặc định, MariaDB được cài đặt trên CentOS không có mật khẩu, bạn phải thiết lập và thay đổi 1 số tùy chọn.

 • Chạy dòng lệnh dưới để bắt đầu.
  $ /usr/bin/mysql_secure_installation
 • Nó sẽ hỏi bạn mật khẩu (enter the password for root), vì đây là lần đầu chạy lệnh trên, nên bạn Enter (không có gì để nhập cả).
 • Nhập “Y” cho tùy chọn thay đổi mật khẩu cho root (change the password for root).
 • Nhập “Y” hoặc không nhập gì và Enter cho tất cả tùy chọn còn lại.

Cài đặt và bảo mật MariaDB trên Ubuntu 12.04/14.04

Ở đây mình cài trên Ubuntu 12.04 64bit

 • Thêm MariaDB repo vào Ubuntu
  $ sudo apt-get install python-software-properties
  $ sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xcbcb082a1bb943db
  $ sudo add-apt-repository 'deb http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.0/ubuntu precise main'
 • Cập nhật và cài đặt MariaDB
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install mariadb-server
 • Một tùy chọn hiện lên, bạn hãy nhập mật khẩu 2 lần nhé.
 • Chạy lệnh sau
  $ /usr/bin/mysql_secure_installation
 • Nhập mật khẩu cho tùy chọn Enter current password for root và Enter.
 • Tùy chọn Change the root password? [Y/n] xuất hiện. Nhập “Y” nếu bạn muốn đổi mật khẩu, “N” nếu bạn muốn giữ nguyên mật khẩu.
 • Enter cho các tùy chọn còn lại.

Cài đặt MariaDB trên Windows (7/8…)

Việc cài đặt MariaDB trên Windows cũng khá dễ dàng, chỉ việc download và với vài nhấp chuột là hoàn thành.

 1. Đi đến trang download MariaDB. Lựa chọn phiên bản MariaDB 10.0 Series hoặc MariaDB 5.5 Series hoặc bất kỳ phiên bản nào bạn muốn.
 2. Chọn MSI Package để tải về và cài đặt. Windows x86_64 đối với Windows 64 bit và Windows x86 đối với Windows 32 bit.

Sử dụng MariaDB với PHP

Cài đặt php-mysqlnd thay vì sử dụng php-mysql. Để cài đặt: sử dụng $ sudo yum install php-mysqlnd (đối với CentOS),  $ sudo apt-get install php5-mysqlnd (đối với Ubuntu).

Vậy là quá trình cài đặt MariaDB trên CentOS, Ubuntu hay Windows đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

1 Bình luận

 1. Avatar của Administrator

  MariaDB mang lại hiệu suất cao hơn so với MySQL nhỉ 😀