Trang chủ » Web Server » Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6/7 mới nhất trên CentOS và Ubuntu

Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6/7 mới nhất trên CentOS và Ubuntu

Cài đặt PHP trên CentOS 6 hoặc Ubuntu 12.04 với phiên bản đã cũ không làm bạn hài lòng? Bạn hoàn toàn có thể cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 mới nhất cho server của bạn. Các bản phân phối của Linux như CentOS 6 và Ubuntu đã cũ và mặc định của nó không có sẵn phiên bản PHP mới nhất. Tuy nhiên, nó luôn nhận được sự ưu ái từ cộng đồng, giúp bạn cài đặt và cập nhật các phiên bản PHP mới nhất.

Cài đặt PHP trên CentOS và UbuntuCentOS 6 và Ubuntu 12.04 mặc định chỉ có phiên bản PHP 5.3. Theo như một số đánh giá thì PHP 5.3 chậm hơn PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7, nó cũng ngốn RAM nhiều hơn. Một số ứng dụng không còn được hỗ trợ cho PHP 5.3, ví dụ Facebook SDK for PHP v4. Vì vậy, bạn hãy sử dụng PHP phiên bản mới nhất.

Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 trên CentOS

Để cài đặt, bạn cần phải sử dụng kho lưu trữ mở rộng của CentOS, đó là EPEL repository và Remi repository.

Cài EPEL repository

$ sudo yum install epel-release

Nếu như bạn không sử dụng được lệnh trên, các bạn có thể cài thông qua RPM:

Đối với CentOS 5:

$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS 6:

$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS 7:

$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

Sau khi đã tải về file RPM ở trên, sử dụng lệnh sau để cài đặt:

$ sudo rpm -Uvh epel-release*.rpm

Remi repository

Remi repository là kho lưu trữ cho PHP trên CentOS hỗ trợ cài đặt PHP phiên bản 5.4/5.5/5.6 và PHP 7.

Đối với CentOS 5:

$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

CentOS 6:

$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS 7:

$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Sau khi đã tải về file RPM ở trên, sử dụng lệnh sau để cài đặt:

$ sudo rpm -Uvh remi-release*.rpm

Để lựa chọn phiên bản PHP cần cài, bạn cần bật nó trong Remi repository. Mở và chỉnh sửa file /etc/yum.repos.d/remi.repo:

$ sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

Các bạn có thể thấy trong đó có các mục: [remi] đối với PHP 5.4, [remi-php55] đối với PHP 5.5 và [remi-php56] đối với PHP 5.6. Để bật phiên bản bạn muốn cài, sửa đoạn “enabled=0” thành “enabled=1“.

[remi] # đối với PHP 5.4
name=Les RPM de remi pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php55] # đối với PHP 5.5
name=Les RPM de remi de PHP 5.5 pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php55/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php55/mirror
# WARNING: If you enable this repository, you must also enable "remi"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

[remi-php56] # đối với PHP 5.6
name=Les RPM de remi de PHP 5.6 pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/php56/mirror
# WARNING: If you enable this repository, you must also enable "remi"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Để cài đặt PHP 7.2, mở tệp /etc/yum.repos.d/remi-php72.repo và sửa “enabled=0” thành “enabled=1” như trên. Bạn có thể kiểm tra các tệp tin trong thư mục /etc/yum.repos.d bằng lệnh ls -l /etc/yum.repos.d cho các phiên bản PHP 7.0 và 7.1.

Vậy là xong, bạn có thể sử dụng yum để cài đặt PHP-FPM và một số hàm của PHP như sau:

$ sudo yum install php-fpm php-mysql php-gd php-mbstring php-pear php-xml php-xmlrpc php-devel

Để cập nhật PHP lên phiên bản mới hơn, sử dụng lệnh sau:

$ sudo yum update

Vậy là xong, cho dù bạn đang sử dụng CentOS 5, bạn vẫn có thể sử dụng PHP phiên bản mới ngon lành.

Cài đặt PHP 5.4/5.5/5.6 và PHP 7 trên Ubuntu

Ubuntu có các kho lưu trữ mở rộng rất lớn, nó hỗ trợ đầy đủ hơn bất cứ một bản phân phối Linux nào khác. Vì vậy, bạn có thể cài đặt bất cứ một ứng dụng nào đó với phiên bản mới nhất trên bản Ubuntu đã cũ như Ubuntu 12.04, hiện tại chỉ hỗ trợ Ubuntu 14.04 và các phiên bản mới hơn.

Các phiên bản PHP mới nhất đang được hỗ trợ bởi các PPA, mình thấy rất ổn định. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng PPA ondrej, hiện đang có sẵn cho PHP 5.4, 5.5, hiện tại chỉ hỗ trợ PHP 5.6 và PHP 7.

$ sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php
$ sudo apt-get update

Để cài đặt PHP 5.6, sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt-get install php5.6

Để cài đặt PHP 7.2, sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt-get install php7.2

Để cập nhật PHP lên phiên bản mới hơn, sử dụng lệnh sau:

$ sudo apt-get upgrade

Vậy là bạn đã có thể lựa chọn để cài đặt PHP phiên bản mới nhất.

Đối với các máy chủ có cấu hình thấp (512mb), việc lựa chọn một OS là rất quan trọng. Thay vì chạy các OS mới nhất để ngốn sạch RAM của chúng ta, hãy lựa chọn các OS cũ nhẹ hơn, CentOS nhẹ hơn Ubuntu một chút. Tuy cũ, nhưng vẫn cài đặt PHP 5.4, 5.5 hay 5.6 mới nhất tốt chán. Nếu bạn chưa cài đặt webserver, bạn có thể lựa chọn cài đặt Nginx hoặc Apache, đây là hai máy chủ web phổ biến nhất hiện nay.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

1 Bình luận

  1. Avatar của Administrator

    Nhiều khi xài PHP 5.3 mà bị trang trắng chả biết làm sao 😀