» Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nhiều hơn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư của trang web, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tại Site của tui, chúng tôi xem xét sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng. Tài liệu chính sách riêng tư này mô tả chi tiết các loại thông tin cá nhân được thu thập bởi Site của tui và làm thế nào chúng tôi sử dụng nó.

Sử dụng Cookies

Cookie là gì?

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhâp, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi viếng thăm một trang web. Nó là những tập tin mà trang web gửi đến máy tính của người dùng. Nó được gọi theo tên của bánh quy trong tiếng Anh tại Hoa Kỳ.

Bởi Wikipedia – Xem thêm về Cookie

Site của tui sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, để ghi lại thông tin người dùng cụ thể trên trang web mà người dùng đã truy cập. Cookie là cần thiết cho chúng tôi để cá nhân hoá hoặc tùy chỉnh nội dung trên trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc các thông tin khác mà khách truy cập sẽ nhận được thông qua trình duyệt của họ.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể thực hiện thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Các thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của trình duyệt.

Chính sách riêng tư của bên thứ ba

Bạn nên tham khảo chính sách riêng tư tương ứng của các máy chủ của bên thứ ba để chi tiết hơn thông tin về thực hành của họ, cũng như cho các hướng dẫn về làm thế nào để loại trừ của thực tiễn nhất định. Chính sách riêng tư của Site của tui không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác hoặc các trang web. Bạn có thể tìm thấy các chính sách của bên thứ ba mà chúng tôi đang sử dụng là Facebook, GoogleTwitter.

Quảng cáo

Hiện tại, trang web này chưa có quảng cáo. Vui lòng kiểm tra lại sau.

Thông tin chúng tôi thu thập

Site của tui chỉ yêu cầu thông tin của bạn trong khi bạn muốn để lại một bình luận hoặc đăng ký nhận bản tin và các bài viết mới. Email của bạn sẽ không được công khai hoặc cung cấp cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

Nếu như bạn muốn ngừng nhận bản tin thì bạn có thể nhấn vào đường dẫn trong email và làm theo hướng dẫn. Hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Thông tin của trẻ em

Chúng tôi tin rằng nó là quan trọng để cung cấp bảo vệ bổ sung cho trẻ em trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ để dành nhiều thời gian trực tuyến với con cái của họ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn các hoạt động trực tuyến của họ. Site của tui không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần phải đồng ý với các chính sách riêng tư trên đây.

Chính sách riêng tư này được cập nhật lần cuối ngày: thứ tư 7 tháng 12, năm 2015.
Chúng tôi có thể cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi về các điều khoản và chính sách riêng tư của chúng tôi, những thay đổi sẽ được đăng ở đây.